nedelja, 10. oktober 2021

Problematika umeščanja daljnovoda v DPN pri Janečah na Ravnah na Koroškem

Predstavniki civilne iniciative Zelene Ravne so na javni obravnavi državno prostorskega načrta (DPN), ki zajema štiri kilometre dolgo daljnovodno napeljavo (220kV) skozi najbolj ohranjen in gozdnati del občine Ravne na Koroškem, investitorjem (Eles in Elektro Celje) ter predstavnikom ministrstva za infrastrukturo jasno povedali, da ne nasprotujejo gradnji daljnovodne napeljave. Moti jih, da so od desetih različnih variant izbrali najbolj sporno, ki bo potekala mimo naselja Janeče in Navrškega vrha.

Moje pismo so objavili tudi v Večeru (10. oktober 2021)

Zaradi tega jih skrbijo varnostna tveganja visokonapetostne napeljave, dolgoročni učinek na zdravje, vpliv na okolje ter nasploh neučinkovito ali celo namerno zamolčanje vsebine projekta, ko so v fazi umeščanja trase v DPN in pripravljanja študije variant krajani in neposredno vpleteni lastniki parcel še imeli možnost, da bi vplivali na drugačno izbiro trase. Zaskrbljujoče je dejstvo, da lastnikov parcel, ki bodo zaradi izbrane sporne trase izgubili najmanj 6 hektarjev gozda, nihče ni pred tem obvestil kaj se pripravlja. Enako so razočarani krajani naselja Janeče, ki se jih gradnja skoraj neposredno dotika, saj bodo določene stanovanjske hiše od daljnovoda oddaljene okoli 60 do 70 m po zračni liniji. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se na drugi strani gozda s približno enake razdalje nahaja kompleks šolskega centra in grajskega parka, kjer se dnevno giblje najmanj tisoč ljudi. Na samem mestu gradnje, kjer bodo stali stebri daljnovoda, se nahaja znamenita gozdna učna pot, rekreacijski park trim steza in gozdna kolesarska proga, ki jo dnevno za rekreacijo uporablja več sto pohodnikov in rekreativcev. Daljnovod bo brez dvoma presekal najbolj zeleni in ohranjeni del naše občine, kjer se ljudje po napornem delovnem dnevu ob sprehodu s psi ali otroci v miru sproščajo. Podoba okolice bo za vedno spremenjena.

Ko sem kot svetnik jeseni 2019 vprašal na občini Ravne, če lahko razkrijejo več informacij o tem kaj se konkretno pripravlja, sem dobil pisni odgovor, da umeščanje trase vodi ministrstvo za infrastrukturo. Občina pa naj bi pred tem že podala svoje pripombe. Krajani in lastniki parcel so lahko upravičeno jezni tudi na občino Ravne, ker jih ni sproti obveščala kakšni načrti se pripravljajo. Tudi jaz sem dobil vtis, kot da so projekt vsi skupaj namerno izpeljali tako, da se javnost ni utegnila mobilizirati in pripraviti, da bi ob pomoči neodvisne stroke pripravila boljše variante in predloge, ko je bil še čas za to. Tudi na sestanku odbora za gospodarstvo, kjer sem kot član 5. oktobra letos vprašal, kako je mogoče, da se občinski funkcionarji niso bolje angažirali glede obveščanja neposredno prizadetih krajanov, sem dobil splošne izgovore, da so bili na oglasnih deskah vabljeni vsi ter da poimensko obveščanje neposredno prizadetih ni v njihovi pristojnosti. To naj bi počel investitor. Drugi spet pravijo, da je to naloga občine oz. njene službe za javno obveščanje, spet tretji so mi povedali, da je to naloga izvoljenih predstavnikov krajevnih funkcij. Ob vsej zmedi kdo je za kaj pristojen in zadolžen sem tudi jaz dobil vtis, da se v tej državi pomembni projekti, ki so sicer nujno potrebni očitno namerno izvajajo na takšen način, da se zaradi pripomb organiziranega ljudstva projekt ne bi slučajno podražil.

Če smo zgradili državo v imenu ljudstva, ki ima vso oblast, potem je v prvi vrsti pomemben interes človeka in ne kapitala. Predstavniki države in občine bi to morali bolje vedeti. Podražitev projekta, da zavarujemo interese ljudi, narave in živali sploh ne bi smel biti noben problem. Občina Ravne je na zadnji seji sveta 6. oktobra po zaslugi angažiranih članov civilne iniciative Zelene Ravne sicer sprejela nove sklepe, kjer zahteva od investitorja ponovne študije s katerimi bi ovrgli sume, da gradnja in obratovanje daljnovoda ogroža zdravje ljudi. Občina tudi zahteva, da se gozd čim bolj ohrani. Vendar bi takšne sklepe morala vsaka resna občina, ki zastopa interese svojih krajanov, sprejeti že pred najmanj tremi leti, če ne še prej, ko so nastajale prve študije variante in še preden je ministrstvo ob pripombah občine začelo z umeščanjem sporne trase v DPN. Zdaj se bojim, da se pred volitvami vsi delajo, kako skrbijo za interese krajanov. Takoj, ko bodo volitve mimo, bodo nove študije potrdile, kar so že sprejeli in gradnja se bo navkljub sporni trasi začela okoli leta 2023 ali pozneje.

Ponavljam, da nihče ne želi gradnje ovirati. Zaskrbljeno pa ugotavljam, da je sistem obveščanja in možnost enakopravnega sodelovanja javnosti pri vseh večjih projektih v tej državi nemogoče ali pa gre za navadno farso.  

Ni komentarjev:

Objavite komentar